Descriere detaliata Print

 

Proiectul TOMIS va reconstitui o realitate ipotetica din perioada romana a Cetatii Tomis – Constanta, intre anii 46 e.n. si 610 e.n., pornind de la renumitul Edificiu Roman cu Mozaic, in baza informatiilor si cunostintelor de istorie si arheologie, geologie, biologie, detinute la nivel local de partenerii proiectului.

Potentialul pe care-l prezinta sistemul propus este considerabil. Proiectul TOMIS va permite crearea unei tehnologii informationale generatoare, pe termen lung, de noi servicii cultural-educative in domeniul istoriei si arheologiei, dotarea unui laborator virtual destinat instruirii studentilor universitatii OVIDIUS, constituind suportul tehnologic indispensabil activitatilor de instruire si formare a tinerilor specialisti in diverse domenii de activitate precum si activitatilor de cercetare inter-disciplinara. In particular, TOMIS permite reconstituirea, testarea si analiza multi-modala a artefacturilor virtuale, copii cibernetice ale celor reale, dar si a vietii cotidiene din perioada istorica reconstituita; activitati imposibil de realizat in conditii reale. In acest sens sunt implicati specialisti din diferite domenii, IT, CAD-CAM, arheologi, artisti plastici, in cadrul interdisciplinar al proiectului.

Prin parcurgerea acestor etape se asigura instruirea specialistilor muzeografi/arheologi in utilizarea
sistemului in vederea completarii bazei de resurse (multimedia, 3D si comportamentale) utile in studiile ulterioare si facilizarea organizarii de vizite virtuale interactive destinate publicului larg, pe diferite teme, in diferite locatii spatiale si temporale.