T.O.M.I.S.
PDF Print E-mail
Contract Nr. 11-041 / 14.09.2007
Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Programul: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: 1
Denumirea proiectului: uTilizarea realitatii virtuale in recOnstituirea Multimodala 3D a site-urilor IStorice (acronim TOMIS)
Durata contractului: (sept.2007-dec.2010)

 

 

Recunoscand rolul central pe care il ocupa cultura membrilor societatii in evolutia sa armoniasa precum si importanta utilizarii tehnologiilor avansate, cum sunt Realitatea Virtuala (Virtual Reality - VR) si Realitatea Imbunatatita (Augmented Reality – AR), in difuzarea acesteia, comunitatea Europeana inscrie aceste directii printre prioritatile sale enuntate in PC6 si PC7.

 
Proiectul TOMIS isi propune proiectarea, implementarea, experimentarea si demonstrarea unui sistem multi-senzorial, interactiv si colaborativ, bazat pe tehnologiile VR/AR, destinat activitatilor de promovare a culturii in general, si de reconstituire a siteurilor istorice si organizare a vizitelor virtuale in special. Cercet─ârile dezvoltate in cadrul proiectului ofera solutii inovatoare asupra problemelor care implica modelarea si reconstructia geometrica 3D a artefactelor istorice precum si reconstituirea societatilor virtuale caracteristice unei perioade istorice bine delimitate.

 
Nu in ultimul rand, prin experienta multi-modala propusa vizitatorilor proiectul se incadreaza in politica nationala de modernizare si promovare a turismului, utilizandu-se tehnici avansate ale mileniului III si permitand Romaniei o integrare tehnologico-culturala naturala in peisajul European.
 
We have 1 guest online